Popis aktualizácií

 • 19.06.2019 - Aktualizácia jún 2019

  - SR: Nové sadzby domáceho stravného platné od 1.7.2019.
 • 10.06.2019 - Aktualizácia jún 2019

  - Úprava štatistík.
 • 29.05.2019 - Aktualizácia máj 2019

  - SR: Nové sadzby základných náhrad platné od 1.6.2019.
 • 29.04.2019 - Aktualizácia apríl 2019

 • 20.03.2019 - Aktualizácia marec 2019

 • 26.02.2019 - Aktualizácia február 2019

 • 25.01.2019 - Aktualizácia január 2019

  - Úprava tlače CP.
 • 28.12.2018 - Autopark 2019

  - ČR: Sadzby pre rok 2019 (domáce a zahraničné stravné, ceny phm, sadzby základných náhrad).
 • 02.12.2018 - Aktualizácia decem. 2018

 • 30.11.2018 - Aktualizácia novem. 2018

  - ČR: Sadzby zahraničného stravného pre rok 2019.
 • 29.10.2018 - Aktualizácia október 2018

 • 30.9.2018 - Aktualizácia septem. 2018

 • 25.7.2018 - Aktualizácia júl 2018

 • 7.6.2018 - Aktualizácia jún 2018

  NOVÉ MAPY - pre kontrolu verzie mapy a jej inštaláciu použite v Autoparku funkciu Skontrolovať aktualizáciu v menu Nápoveda.
 • 25.5.2018 - Aktualizácia máj 2018

  - SR: Nové sadzby domáceho stravného platné od 1.6.2018.

Stiahnutie aktualizácie softwaru Autopark

Užívatelia softwaru Autopark si tu môžu stiahnuť najnovšiu aktualizáciu (číslo verzie je možné zistiť z menu "Nápoveda Informácie o verzii". Inštalácia prebehne celkom automaticky, počas priebehu bude vyžadovaný licenčný kľúč (dostali ste ho v licenčnom maile u elektronickej distribúcie, alebo ho nájdete na zadnej strane inštalačného DVD u klasickej distribúcie).

V prípade sieťovej inštalácie softwaru Autopark stačí previesť aktualizáciu len na serveri (voľba "Sieťová inštalácia na server"), na staniciach nie je potrebné prevádzať.

Aktualizácia obsahuje aj kompletnú inštaláciu sofwaru Autopark, takže je možné ju použiť namiesto starého inštalačného CD / DVD resp. pri prvotnej inštalácii na nový samostatný počítač, stanicu alebo server.

Aktualizácia software Autopark - verzia 2019.06.19 - veľkosť 44,9 MB

Po kliknutí na odkaz sa otvori okno s informáciami o súbore, vyberte tlačidlo "Uložiť / Save", súbor uložte na pevný disk a potom spustite. Ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programus.

Ak máte program na prehliadanie Internetu nastavený tak, aby sa nepýtal na priečinok pre sťahovaný súbor alebo si nie ste istí, kam sa súbor stiahol, väčšinou táto zložka býva nastavená na niektorú z nasledujúcich hodnôt: C:\Používaťelia\{Jméno používaťela}\Prevzaté súbory, Obĺúbené položky\Prevzaté súbory, C:\Users\{Jméno používaťela}\Downloads, Favourites\Downloads, C:\Users\Public\Documents\Downloads, Plocha, Dokumenty\Downloads, případně se podívejte do nastavení vašeho programu na prohlížení Internetu.

Upzorňujeme, že niektoré programy na prehliadanie Internetu, napr Google Chrome, neprepíšu už existujúce súbory, ale automaticky číslujú ďalšie súbory so zhodným menom. V priečinku so stiahnutými súbormi, potom môžete byť viac súborov s podobným menom: AutoparkSetupSK.exe, AutoparkSetupSK(1).exe, AutoparkSetupSK(2).exe atď. Venujte teda pozornosť tomu, pod akým menom súbor sťahujete, alebo najskôr v priečinku pre sťahovanie zmažte súbory AutoparkSetup *. exe.