Popis aktualizácií

 • 16.02.2020 - Aktualizácia február 2020

 • 29.01.2020 - Aktualizácia január 2020

  - Úprava importu dát z GPS systémov Vodafone automanažer a Satelitni Sledovani.
 • 02.01.2020 - Aktualizácia január 2020

 • 31.12.2019 - Autopark 2020

  - ČR: Sadzby na rok 2020 (domáce a zahraničné stravné, ceny phm, sadzby základných náhrad).
 • 05.12.209 - Aktualizácia decem. 2019

  - ČR: Sadzby zahraničného stravného pre rok 2020.
 • 18.11.2019 - Aktualizácia novem. 2019

 • 08.10.2019 - Aktualizácia október 2019

 • 26.09.2019 - Aktualizácia septem. 2019

  - Úprava importu dát z nového Vodafone automanažeru
 • 09.08.2019 - Aktualizácia august 2019

 • 25.07.2019 - Aktualizácia júl 2019

  NOVÉ MAPY - pre kontrolu verzie mapy a jej inštaláciu použite v Autoparku funkciu Skontrolovať aktualizáciu v menu Nápoveda.
 • 19.06.2019 - Aktualizácia jún 2019

  - SR: Nové sadzby domáceho stravného platné od 1.7.2019.
 • 10.06.2019 - Aktualizácia jún 2019

  - Úprava štatistík.
 • 29.05.2019 - Aktualizácia máj 2019

  - SR: Nové sadzby základných náhrad platné od 1.6.2019.
 • 29.04.2019 - Aktualizácia apríl 2019

 • 20.03.2019 - Aktualizácia marec 2019

Stiahnutie aktualizácie softwaru Autopark

Užívatelia softwaru Autopark si tu môžu stiahnuť najnovšiu aktualizáciu (číslo verzie je možné zistiť z menu "Nápoveda Informácie o verzii". Inštalácia prebehne celkom automaticky, počas priebehu bude vyžadovaný licenčný kľúč (dostali ste ho v licenčnom maile u elektronickej distribúcie, alebo ho nájdete na zadnej strane inštalačného DVD u klasickej distribúcie).

V prípade sieťovej inštalácie softwaru Autopark stačí previesť aktualizáciu len na serveri (voľba "Sieťová inštalácia na server"), na staniciach nie je potrebné prevádzať.

Aktualizácia obsahuje aj kompletnú inštaláciu sofwaru Autopark, takže je možné ju použiť namiesto starého inštalačného CD / DVD resp. pri prvotnej inštalácii na nový samostatný počítač, stanicu alebo server.

Aktualizácia software Autopark - verzia 2020.02.16 - veľkosť 45,1 MB

Po kliknutí na odkaz sa otvori okno s informáciami o súbore, vyberte tlačidlo "Uložiť / Save", súbor uložte na pevný disk a potom spustite. Ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programus.

Ak máte program na prehliadanie Internetu nastavený tak, aby sa nepýtal na priečinok pre sťahovaný súbor alebo si nie ste istí, kam sa súbor stiahol, väčšinou táto zložka býva nastavená na niektorú z nasledujúcich hodnôt: C:\Používaťelia\{Jméno používaťela}\Prevzaté súbory, Obĺúbené položky\Prevzaté súbory, C:\Users\{Jméno používaťela}\Downloads, Favourites\Downloads, C:\Users\Public\Documents\Downloads, Plocha, Dokumenty\Downloads, případně se podívejte do nastavení vašeho programu na prohlížení Internetu.

Upzorňujeme, že niektoré programy na prehliadanie Internetu, napr Google Chrome, neprepíšu už existujúce súbory, ale automaticky číslujú ďalšie súbory so zhodným menom. V priečinku so stiahnutými súbormi, potom môžete byť viac súborov s podobným menom: AutoparkSetupSK.exe, AutoparkSetupSK(1).exe, AutoparkSetupSK(2).exe atď. Venujte teda pozornosť tomu, pod akým menom súbor sťahujete, alebo najskôr v priečinku pre sťahovanie zmažte súbory AutoparkSetup *. exe.